1 grudnia, 2023

Obsługa prawna deweloperów na każdym etapie procesu deweloperskiego

Firmy budowlane bez względu na to, czy realizują sukcesywnie jeden projekt, czy też kilka projektów jednocześnie, powinny korzystać ze stałej obsługi prawnej deweloperów. Na każdym etapie procesu deweloperskiego, od planowania i podpisania umowy, aż do chwili oddania inwestycji, pomoc prawników jest nieoceniona. Sporządzanie umów, zabezpieczających interesu obu stron – klienta i dewelopera, wprowadzanie do nich prawidłowych zapisów z dziedziny prawa budowlanego, cywilnego i administracyjnego dla prawników nie stanowi problemu. Od strony prawnej w umowie musi wszystko się zgadzać, nie można sobie pozwolić nawet na najdrobniejsze uchybienia czy zastosowanie klauzuli niedozwolonej. Firmy oddające w ręce mecenasów lub radców prawnych obsługę prawną branży budowlanej oczekują obsługi na najwyższym poziomie, z poszanowaniem litery prawa.

Przedsiębiorstwo współpracujące z kancelarią prawną w opinii klientów postrzegane jest jako profesjonalne i godne zaufania. Proces budowlany przebiega sprawnie, oczekiwania dwóch stron posiadają umocowanie prawne. Umowa między deweloperem a klientem zabezpiecza interesy obu stron na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia, np. opóźnień w procesie budowy, czy nagłego odstąpienia od umowy jednej ze stron. Techniczny aspekt projektu deweloperskiego jest tak samo ważny jak prawny. Prawnicy reprezentują przedsiębiorstwo na zewnątrz, w urzędach i instytucjach publicznych. Realizują w imieniu firmy różne sprawy, jak np. pozyskanie zezwolenia na budowę. W razie konfliktów z klientem, reprezentują firmę budowlaną w sądzie. Obsługa prawna deweloperów to również pomoc w uzyskaniu odszkodowania, jeżeli firma poniosła straty w wyniku realizowania projektu deweloperskiego.